Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

thepartthathurtsthemost
17:15
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaanaa anaa
17:13
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viaMezame Mezame
17:13
9041 f1ad 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaMezame Mezame

August 27 2017

thepartthathurtsthemost
14:20
5717 72dd 500
Poezje
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viascorpix scorpix
thepartthathurtsthemost
14:19
To za­baw­ne, do cze­go człowiek ro­bi się zdol­ny, kiedy w grę wchodzi coś, cze­go nie można mieć
thepartthathurtsthemost
14:17
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
thepartthathurtsthemost
14:15
0322 d10b
Reposted fromalkohol alkohol viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:14
1318 795d
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaSalute Salute
thepartthathurtsthemost
14:13
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaSalute Salute
thepartthathurtsthemost
14:11
4031 384d 500
fot. Nester Formentera
Reposted fromvigil vigil viaMezame Mezame
thepartthathurtsthemost
14:09
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
thepartthathurtsthemost
14:09
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaBrewOfLonging BrewOfLonging
thepartthathurtsthemost
14:08
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viaBrewOfLonging BrewOfLonging
14:01
thepartthathurtsthemost
13:55
2174 d058
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
13:55
2172 3160
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
13:55
2171 f482
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
13:55
2170 8a3b
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
13:55
2169 d009
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

August 12 2017

thepartthathurtsthemost
17:36
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaCaseine Caseine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl