Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

thepartthathurtsthemost
16:02
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaheartbreak heartbreak
thepartthathurtsthemost
16:00
5220 9f54 500
Reposted fromkaiee kaiee viajointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
15:59
thepartthathurtsthemost
15:57
3250 c956 500
Reposted frompiehus piehus viasadporn sadporn
thepartthathurtsthemost
15:55
6103 55c3 500
Reposted from777727772 777727772 viazurawianiaczka zurawianiaczka

December 18 2017

thepartthathurtsthemost
17:56
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viazamknioczy zamknioczy
thepartthathurtsthemost
17:52
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viazamknioczy zamknioczy
17:50
0094 63ca 500
Reposted frombrumous brumous viasadporn sadporn

December 16 2017

thepartthathurtsthemost
22:48
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:47
6999 39f1
Reposted fromrol rol viajobi jobi
22:47
8865 6025
Reposted fromlevindis levindis viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:46
5018 818b 500
regen
Reposted fromvolldost volldost viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:46
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:45

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:45
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham ‘Wierna do śmierci’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:44
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:42
thepartthathurtsthemost
22:38
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:38

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viajobi jobi
22:37
9026 89b8 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl