Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

thepartthathurtsthemost
17:18
7551 dab4 500
17:11
1024 1d4b 500

girlfig:

it looked just like a Monet painting 🙇🏼🍾 ig: isabellaspud

Reposted fromvibetechs vibetechs viascorpix scorpix
thepartthathurtsthemost
17:07
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"

March 21 2017

thepartthathurtsthemost
01:07
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
thepartthathurtsthemost
00:35
thepartthathurtsthemost
00:31
thepartthathurtsthemost
00:31
00:30
thepartthathurtsthemost
00:29
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
thepartthathurtsthemost
00:29

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
thepartthathurtsthemost
00:28
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaheartbreak heartbreak

March 19 2017

21:13
8299 15a7
Reposted frommaxmaybe maxmaybe viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
21:11
7711 bdee 500

obviousplant:

These are the most popular baby names right now

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
thepartthathurtsthemost
21:10
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viaanakarenina anakarenina
thepartthathurtsthemost
21:09
21:08
2382 1bea

trapqueenkoopa:

gardeninglovers:

zero light plants

THIS IS SUCH A SPECIFIC AND SUPER NECESSARY POST.

thepartthathurtsthemost
21:08
6078 81a2
21:00
0340 6056

Sıp pɐǝɹ n uɐɔ

Reposted frommyry myry viazurawianiaczka zurawianiaczka
21:00
thepartthathurtsthemost
21:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl