Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

23:36
23:34
23:31
4579 ac4e 500

reblog-n-follow:

puppy shaped hole

thepartthathurtsthemost
23:31
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:31
thepartthathurtsthemost
23:27
0959 d4f0
23:26
0293 08b2
thepartthathurtsthemost
23:25
thepartthathurtsthemost
23:23
thepartthathurtsthemost
23:22
8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viajasmine-girl jasmine-girl
23:22
thepartthathurtsthemost
23:22
9220 7fe9 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajasmine-girl jasmine-girl
thepartthathurtsthemost
23:22
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viajasmine-girl jasmine-girl
23:22
thepartthathurtsthemost
23:21
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viajasmine-girl jasmine-girl
thepartthathurtsthemost
23:21
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viajasmine-girl jasmine-girl
thepartthathurtsthemost
23:18
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
thepartthathurtsthemost
23:17
Dziewczynę (faceta) Twojego krótkiego życia może Ci zabrać przełom hormonalny, nieszczęśliwy wypadek, każda z chorób opisana u Szczeklika (prawie pięć tysięcy stron w dwóch tomach), katastrofa naturalna lub zwyczajny pech, a Ty zamiast spijać z niej (niego) każdą kroplę amylazy, ekstazą rozrywać neurony, wzrokiem wywoływać skurcze krezki, to ty siedzisz jak jakiś chuj i patrzysz jak Ci życie spierdala.
Reposted fromyanek yanek
23:16
3114 5877 500

voslen:

thatkindoffangirl:

thatkindoffangirl:

Where are we going???

I told him he can’t come

👏 TAKE 👏 HIM 👏

thepartthathurtsthemost
23:10
5349 35f2
Reposted fromkjuik kjuik viaheniu heniu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl