Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

thepartthathurtsthemost
23:57
thepartthathurtsthemost
23:57
8398 59f7 500
: /  M.Halber
thepartthathurtsthemost
23:56
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
thepartthathurtsthemost
23:55
Reposted fromworst-case worst-case viascorpix scorpix
23:54
9787 4fe6 500

lilacremes:

@marnie hawson

Reposted fromfreakish freakish viascorpix scorpix
23:53
1829 c72f
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viascorpix scorpix
thepartthathurtsthemost
23:52
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viascorpix scorpix
thepartthathurtsthemost
23:51
Reposted fromdesigner designer viascorpix scorpix
thepartthathurtsthemost
23:49
23:47
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
23:46
thepartthathurtsthemost
23:45
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
thepartthathurtsthemost
23:44
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
thepartthathurtsthemost
23:44
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMezame Mezame

March 27 2017

23:36
23:34
23:31
4579 ac4e 500

reblog-n-follow:

puppy shaped hole

thepartthathurtsthemost
23:31
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:31
thepartthathurtsthemost
23:27
0959 d4f0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl