Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

thepartthathurtsthemost
21:44
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viawickednancy wickednancy
21:43
thepartthathurtsthemost
21:42
6151 6122
Reposted frompsychotyczna psychotyczna viawickednancy wickednancy
21:42
1703 ccdf
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawickednancy wickednancy

July 05 2017

thepartthathurtsthemost
17:05
5116 6fad
Reposted fromrol rol viaheartbreak heartbreak
thepartthathurtsthemost
17:00
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
thepartthathurtsthemost
16:58
thepartthathurtsthemost
16:57
Mordko, spróbuj nie myśleć o finiszu (bo wiadomo, wszyscy jebniemy) ale o tym co jest między punktem A a punktem B. Jak tam jest spoko to to jest ważne, a nie to czy ten twój fagas ucieknie za rok, umrze za miesiąc czy zmieni płeć za lat 30 ;)

Myślę że tak pi razy okno mogę się domyślać co czujesz bo ja sam nie umiem zrobić tak żeby znalazł się ktoś komu pozwolę się ogarnąć samą różnicą stężeń.

I tak sobie człek siedzi bez sensu, a to chodzi o to żeby właśnie samemu nadać czemuś sens.
Reposted fromyanek yanek
16:37
thepartthathurtsthemost
16:29
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viawpuscmnie wpuscmnie
thepartthathurtsthemost
16:24
16:22
5000 cf7f 500
Reposted fromhorrified horrified viamontak montak
thepartthathurtsthemost
16:22
7769 76c5
Reposted fromtfu tfu viamontak montak
thepartthathurtsthemost
16:21
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSalute Salute
thepartthathurtsthemost
16:21
Co się do cholery ze mną dzieje? czemu się tak zachowuje?
— Co mi robi taki rozpierdol w głowie?
Reposted fromPoranny Poranny viaSalute Salute
thepartthathurtsthemost
16:21
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute

July 02 2017

thepartthathurtsthemost
20:46
thepartthathurtsthemost
20:34
8722 c856 500
thepartthathurtsthemost
20:33
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
thepartthathurtsthemost
20:27
You have to die a few times before you can really live.
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl