Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

thepartthathurtsthemost
16:17
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
thepartthathurtsthemost
16:17
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
16:16
thepartthathurtsthemost
16:16

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

thepartthathurtsthemost
16:15
thepartthathurtsthemost
16:10
zniknąć. nie istnieć.
— tak jak nie istnieję dla...
Reposted fromoutcat outcat viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:04
1406 9be4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapassionative passionative
thepartthathurtsthemost
16:04
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viapassionative passionative
thepartthathurtsthemost
15:56
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazamknioczy zamknioczy
thepartthathurtsthemost
15:56
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazamknioczy zamknioczy
thepartthathurtsthemost
15:55
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viazamknioczy zamknioczy
thepartthathurtsthemost
15:53
2313 7e0a
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viazamknioczy zamknioczy
thepartthathurtsthemost
15:49
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viajasmine-girl jasmine-girl
thepartthathurtsthemost
15:47
3688 652b
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viasadporn sadporn
thepartthathurtsthemost
15:45
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
thepartthathurtsthemost
15:44
3053 e2da 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
15:43
6930 b8c0
Reposted fromberabirsza berabirsza viamontak montak
thepartthathurtsthemost
15:42
2523 5eec 500
so done.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viamontak montak
thepartthathurtsthemost
15:37
5859 a88a 500
Deadly threat
Reposted fromkopytq kopytq viamontak montak
15:36
9669 6b45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl