Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

thepartthathurtsthemost
14:13
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaSalute Salute
thepartthathurtsthemost
14:11
4031 384d 500
fot. Nester Formentera
Reposted fromvigil vigil viaMezame Mezame
thepartthathurtsthemost
14:09
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
thepartthathurtsthemost
14:09
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaBrewOfLonging BrewOfLonging
thepartthathurtsthemost
14:08
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viaBrewOfLonging BrewOfLonging
14:01
thepartthathurtsthemost
13:55
2174 d058
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
13:55
2172 3160
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
13:55
2171 f482
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
13:55
2170 8a3b
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
13:55
2169 d009
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

August 12 2017

thepartthathurtsthemost
17:36
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaCaseine Caseine
17:36
2993 c01e
Reposted fromLittleJack LittleJack viagrarzynka grarzynka

August 05 2017

thepartthathurtsthemost
23:06
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
thepartthathurtsthemost
23:02
thepartthathurtsthemost
23:02
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
22:57
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viarisa risa
thepartthathurtsthemost
22:57
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
thepartthathurtsthemost
22:55
5980 70e6 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaohhh ohhh
22:53
9432 25e0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl