Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

thepartthathurtsthemost
19:21
1900 7f1a 500
Reposted fromkaiee kaiee viagrarzynka grarzynka
19:16
2416 77de 500

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

thepartthathurtsthemost
19:10

Przyjdź do mnie 
we śnie.
Umarły, przyjdź do umarłej
na ostatnią noc miłosną
dwojga istot, których już nie ma.

To nic, że cię nienawidzę,
to nic, że mnie nienawidzisz.
Że inny jest już ze mną.
Zmyl czujność
swoich myśli, które są mi wrogie.
Zmyl czujność

mego serca, które cię już nie kocha.
Otwórz cicho
drzwi snu.
Umarły, przyjdź do umarłej.

W moim śnie
jeszcze nie stało się, co się stało.
Więc pocałujesz mnie
ustami naszego młodego szczęścia,
więc powiem ci słowa czulsze,
niż mówiłam za życia.
To nic, że mnie nienawidzisz,
to nic, że cię nienawidzę.
Umarły,
przyjdź do umarłej.

— Świrszczyńska
Reposted frompassionative passionative
19:09

November 05 2017

19:51
19:46
6138 808c
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaMezame Mezame
thepartthathurtsthemost
19:43
2430 7f44
Reposted fromwebomatic webomatic viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:41
2992 d4b6 500
19:40
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viayanek yanek
19:39
7586 d0c5
Reposted fromacarro acarro viayanek yanek
thepartthathurtsthemost
19:39
8160 b8ba

October 15 2017

thepartthathurtsthemost
17:15
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaanaa anaa
17:13
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viaMezame Mezame
17:13
9041 f1ad 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaMezame Mezame

August 27 2017

thepartthathurtsthemost
14:20
5717 72dd 500
Poezje
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viascorpix scorpix
thepartthathurtsthemost
14:19
To za­baw­ne, do cze­go człowiek ro­bi się zdol­ny, kiedy w grę wchodzi coś, cze­go nie można mieć
thepartthathurtsthemost
14:17
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
thepartthathurtsthemost
14:15
0322 d10b
Reposted fromalkohol alkohol viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:14
1318 795d
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaSalute Salute
thepartthathurtsthemost
14:13
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaSalute Salute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl