Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

thepartthathurtsthemost
22:38
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:38

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viajobi jobi
22:37
9026 89b8 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:37
thepartthathurtsthemost
22:37
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:37
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viamielle mielle
thepartthathurtsthemost
22:36
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viamielle mielle
22:36
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viamielle mielle
thepartthathurtsthemost
22:36
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viamielle mielle
22:36
9548 8906 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viayanek yanek
thepartthathurtsthemost
22:35
7303 e7d8 500
Reposted frominherent inherent viajointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
22:33
A teraz pójdę sobie zrobić herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar viasouxie souxie
thepartthathurtsthemost
22:30
Od momentu, kiedy mnie oczarował i zajął najważniejsze miejsce w moim sercu, nie wyobrażałam sobie tego, że mógłby w nim zagościć ktokolwiek inny.
— Laila Shukri – Byłam kochanką arabskich szejków
Reposted fromzoou zoou viajointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
22:28
0709 0c22
Reposted fromsavatage savatage viaheartbreak heartbreak
thepartthathurtsthemost
22:28
Reposted fromFlau Flau viaheartbreak heartbreak
thepartthathurtsthemost
22:27
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaheartbreak heartbreak
thepartthathurtsthemost
22:27
0256 1577
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaheartbreak heartbreak

November 12 2017

thepartthathurtsthemost
19:24
4039 722a
Reposted fromczinok czinok viagrarzynka grarzynka
thepartthathurtsthemost
19:23
2772 dc0a 500
Reposted fromtfu tfu viagrarzynka grarzynka
thepartthathurtsthemost
19:21
1900 7f1a 500
Reposted fromkaiee kaiee viagrarzynka grarzynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl