Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

thepartthathurtsthemost
21:30
thepartthathurtsthemost
21:26
3181 2b03
Reposted fromGIFer GIFer viaheartbreak heartbreak
thepartthathurtsthemost
21:25
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
Reposted fromintotheblack intotheblack viaheartbreak heartbreak
thepartthathurtsthemost
21:25
5797 cdc5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaheartbreak heartbreak
thepartthathurtsthemost
21:24
6834 ff5b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrarzynka grarzynka

January 27 2018

thepartthathurtsthemost
16:02
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaheartbreak heartbreak
thepartthathurtsthemost
16:00
5220 9f54 500
Reposted fromkaiee kaiee viajointskurwysyn jointskurwysyn
thepartthathurtsthemost
15:59
thepartthathurtsthemost
15:57
3250 c956 500
Reposted frompiehus piehus viasadporn sadporn
thepartthathurtsthemost
15:55
6103 55c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagrarzynka grarzynka

December 18 2017

thepartthathurtsthemost
17:56
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viazamknioczy zamknioczy
thepartthathurtsthemost
17:52
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viazamknioczy zamknioczy
17:50
0094 63ca 500
Reposted frombrumous brumous viasadporn sadporn

December 16 2017

thepartthathurtsthemost
22:48
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:47
6999 39f1
Reposted fromrol rol viajobi jobi
22:47
8865 6025
Reposted fromlevindis levindis viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:46
5018 818b 500
regen
Reposted fromvolldost volldost viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:46
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:45

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viajobi jobi
thepartthathurtsthemost
22:45
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham ‘Wierna do śmierci’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl